محصولات جديد

فرش نادیا 1200 شانه برجسته فرش نادیا 1200 شانه برجسته
تاريخ افزودن: دوشنبه، ۰۹ اسفند، ۱۴۰۰
سازنده:

قيمت: 5,350,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش بوستان 1500 شانه برجسته فرش بوستان 1500 شانه برجسته
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۰۸ اردیبهشت، ۱۴۰۰
سازنده:

قيمت: 5,200,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش آینه 1500 شانه برجسته فرش آینه 1500 شانه برجسته
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۰۸ اردیبهشت، ۱۴۰۰
سازنده:

قيمت: 5,200,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی چکاوک 700 شانه فرش ماشینی چکاوک 700 شانه
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۲۱ دی، ۱۳۹۹
سازنده:

قيمت: 4,500,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش زریسان 1200 شانه فرش زریسان 1200 شانه
تاريخ افزودن: دوشنبه، ۱۰ آذر، ۱۳۹۹
سازنده:

قيمت: 5,150,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی گلپری 1000 شانه فرش ماشینی گلپری 1000 شانه
تاريخ افزودن: شنبه، ۲۲ شهریور، ۱۳۹۹
سازنده:

قيمت: 4,000,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی حریر 1000 شانه فرش ماشینی حریر 1000 شانه
تاريخ افزودن: شنبه، ۲۲ شهریور، ۱۳۹۹
سازنده:

قيمت: 4,000,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش کاشان طرح بهشت 700 شانه فرش کاشان طرح بهشت 700 شانه
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۱۲ شهریور، ۱۳۹۹
سازنده:

قيمت: 3,500,000 تومان
افزودن به سبد خريد
بافت جدید فرش مینا 700 شانه بافت جدید فرش مینا 700 شانه
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۱۲ شهریور، ۱۳۹۹
سازنده:

قيمت: 3,500,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی پژمان 1200 شانه فرش ماشینی پژمان 1200 شانه
تاريخ افزودن: دوشنبه، ۱۰ شهریور، ۱۳۹۹
سازنده:

قيمت: 5,150,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی پارسا 1200 شانه فرش ماشینی پارسا 1200 شانه
تاريخ افزودن: دوشنبه، ۱۰ شهریور، ۱۳۹۹
سازنده:

قيمت: 5,150,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی تیمچه 1200 شانه فرش ماشینی تیمچه 1200 شانه
تاريخ افزودن: دوشنبه، ۱۰ شهریور، ۱۳۹۹
سازنده:

قيمت: 5,150,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش هالیدی اختصاصی 1200 شانه فرش هالیدی اختصاصی 1200 شانه
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۰۵ شهریور، ۱۳۹۹
سازنده:

قيمت: 5,150,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش افشان طلا 1200 شانه برجسته فرش افشان طلا 1200 شانه برجسته
تاريخ افزودن: سه شنبه، ۰۴ شهریور، ۱۳۹۹
سازنده:

قيمت: 5,350,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش گلوریا 1200 شانه برجسته فرش گلوریا 1200 شانه برجسته
تاريخ افزودن: سه شنبه، ۰۴ شهریور، ۱۳۹۹
سازنده:

قيمت: 5,350,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش آروانا 1200 شانه برجسته فرش آروانا 1200 شانه برجسته
تاريخ افزودن: سه شنبه، ۰۴ شهریور، ۱۳۹۹
سازنده:

قيمت: 5,350,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی شاهان 1200 شانه فرش ماشینی شاهان 1200 شانه
تاريخ افزودن: دوشنبه، ۲۷ مرداد، ۱۳۹۹
سازنده:

قيمت: 5,150,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی منظره 1200 شانه فرش ماشینی منظره 1200 شانه
تاريخ افزودن: دوشنبه، ۲۷ مرداد، ۱۳۹۹
سازنده:

قيمت: 5,150,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش گیسو 1200 شانه برجسته فرش گیسو 1200 شانه برجسته
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۲۶ مرداد، ۱۳۹۹
سازنده:

قيمت: 5,350,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ویکتوریا 1200 شانه برجسته فرش ویکتوریا 1200 شانه برجسته
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۲۶ مرداد، ۱۳۹۹
سازنده:

قيمت: 5,350,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش افشان ساغر 1200 شانه برجسته فرش افشان ساغر 1200 شانه برجسته
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۲۶ مرداد، ۱۳۹۹
سازنده:

قيمت: 5,350,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش افشان آرزو 1200 شانه برجسته فرش افشان آرزو 1200 شانه برجسته
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۲۶ مرداد، ۱۳۹۹
سازنده:

قيمت: 5,350,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش اختصاصی گلپری 700 شانه فرش اختصاصی گلپری 700 شانه
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۱۹ مرداد، ۱۳۹۹
سازنده:

قيمت: 4,500,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش کاشان طرح چکاوک 700 شانه فرش کاشان طرح چکاوک 700 شانه
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۱۹ مرداد، ۱۳۹۹
سازنده:

قيمت: 4,500,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی آبرنگ 700 شانه فرش ماشینی آبرنگ 700 شانه
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۱۹ مرداد، ۱۳۹۹
سازنده:

قيمت: 4,500,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی رستا 700 شانه فرش ماشینی رستا 700 شانه
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۱۹ مرداد، ۱۳۹۹
سازنده:

قيمت: 4,500,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش کاشان طرح خزان 700 شانه فرش کاشان طرح خزان 700 شانه
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۲۹ تیر، ۱۳۹۹
سازنده:

قيمت: 4,500,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی آی گل 1200 شانه فرش ماشینی آی گل 1200 شانه
تاريخ افزودن: سه شنبه، ۱۷ تیر، ۱۳۹۹
سازنده:

قيمت: 5,150,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی آنالی 1200 شانه فرش ماشینی آنالی 1200 شانه
تاريخ افزودن: سه شنبه، ۱۷ تیر، ۱۳۹۹
سازنده:

قيمت: 5,150,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش کاشان طرج سویل 1200 شانه فرش کاشان طرج سویل 1200 شانه
تاريخ افزودن: سه شنبه، ۱۷ تیر، ۱۳۹۹
سازنده:

قيمت: 5,150,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی افشان قجری 1200 شانه فرش ماشینی افشان قجری 1200 شانه
تاريخ افزودن: سه شنبه، ۱۷ تیر، ۱۳۹۹
سازنده:

قيمت: 5,150,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش کهنه نما کد 1015 هزار شانه برجسته فرش کهنه نما کد 1015 هزار شانه برجسته
تاريخ افزودن: دوشنبه، ۲۶ خرداد، ۱۳۹۹
سازنده:

قيمت: 670,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش پتینه کد 1014 هزارشانه برجسته فرش پتینه کد 1014 هزارشانه برجسته
تاريخ افزودن: دوشنبه، ۲۶ خرداد، ۱۳۹۹
سازنده:

قيمت: 670,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش کهنه نما کد 1019 هزار شانه برجسته فرش کهنه نما کد 1019 هزار شانه برجسته
تاريخ افزودن: دوشنبه، ۲۶ خرداد، ۱۳۹۹
سازنده:

قيمت: 670,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش پتینه کد 1018 هزار شانه برجسته فرش پتینه کد 1018 هزار شانه برجسته
تاريخ افزودن: دوشنبه، ۲۶ خرداد، ۱۳۹۹
سازنده:

قيمت: 670,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش کهنه نما کد 1016 هزار شانه برجسته فرش کهنه نما کد 1016 هزار شانه برجسته
تاريخ افزودن: دوشنبه، ۲۶ خرداد، ۱۳۹۹
سازنده:

قيمت: 670,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش شادمهر 1500 شانه برجسته فرش شادمهر 1500 شانه برجسته
تاريخ افزودن: دوشنبه، ۱۹ خرداد، ۱۳۹۹
سازنده:

قيمت: 5,200,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش کاشان طرح شیدا 700 شانه فرش کاشان طرح شیدا 700 شانه
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۱۸ خرداد، ۱۳۹۹
سازنده:

قيمت: 4,500,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی نیلی 1000 شانه فرش ماشینی نیلی 1000 شانه
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۱۸ خرداد، ۱۳۹۹
سازنده:

قيمت: 3,950,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی صدف 700 شانه فرش ماشینی صدف 700 شانه
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۰۷ خرداد، ۱۳۹۹
سازنده:

قيمت: 4,500,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی محیا 700 شانه فرش ماشینی محیا 700 شانه
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۰۷ خرداد، ۱۳۹۹
سازنده:

قيمت: 4,500,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش کاشان طرح فرشته 700 شانه فرش کاشان طرح فرشته 700 شانه
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۰۷ خرداد، ۱۳۹۹
سازنده:

قيمت: 4,500,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی باغ ملک 700 شانه فرش ماشینی باغ ملک 700 شانه
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۰۷ خرداد، ۱۳۹۹
سازنده:

قيمت: 4,500,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی آیلین 700 شانه فرش ماشینی آیلین 700 شانه
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۰۷ خرداد، ۱۳۹۹
سازنده:

قيمت: 4,500,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی گلسا 700 شانه فرش ماشینی گلسا 700 شانه
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۰۷ خرداد، ۱۳۹۹
سازنده:

قيمت: 4,500,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش پتینه کد 1013 هزارشانه برجسته فرش پتینه کد 1013 هزارشانه برجسته
تاريخ افزودن: پنجشنبه، ۰۱ خرداد، ۱۳۹۹
سازنده:

قيمت: 670,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش کهنه نما کد 1012 هزار شانه برجسته فرش کهنه نما کد 1012 هزار شانه برجسته
تاريخ افزودن: پنجشنبه، ۰۱ خرداد، ۱۳۹۹
سازنده:

قيمت: 670,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش پتینه کد 1011 هزار شانه برجسته فرش پتینه کد 1011 هزار شانه برجسته
تاريخ افزودن: پنجشنبه، ۰۱ خرداد، ۱۳۹۹
سازنده:

قيمت: 670,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش کهنه نما کد 1001 هزار شانه برجسته فرش کهنه نما کد 1001 هزار شانه برجسته
تاريخ افزودن: پنجشنبه، ۰۱ خرداد، ۱۳۹۹
سازنده:

قيمت: 670,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش پتینه کد 1000 هزار شانه برجسته فرش پتینه کد 1000 هزار شانه برجسته
تاريخ افزودن: پنجشنبه، ۰۱ خرداد، ۱۳۹۹
سازنده:

قيمت: 670,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش النترا 1200 شانه برجسته فرش النترا 1200 شانه برجسته
تاريخ افزودن: سه شنبه، ۲۳ اردیبهشت، ۱۳۹۹
سازنده:

قيمت: 5,350,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش افشان لی رز 700 شانه برجسته فرش افشان لی رز 700 شانه برجسته
تاريخ افزودن: سه شنبه، ۲۳ اردیبهشت، ۱۳۹۹
سازنده:

قيمت: 3,350,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش افشان سنا 700 شانه برجسته فرش افشان سنا 700 شانه برجسته
تاريخ افزودن: سه شنبه، ۲۳ اردیبهشت، ۱۳۹۹
سازنده:

قيمت: 3,350,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی گلسا 700 شانه برجسته فرش ماشینی گلسا 700 شانه برجسته
تاريخ افزودن: سه شنبه، ۲۳ اردیبهشت، ۱۳۹۹
سازنده:

قيمت: 3,350,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش مینا 700 شانه برجسته فرش مینا 700 شانه برجسته
تاريخ افزودن: سه شنبه، ۲۳ اردیبهشت، ۱۳۹۹
سازنده:

قيمت: 3,350,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش  اصفهان 1000 شانه برجسته فرش اصفهان 1000 شانه برجسته
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۱۴ اردیبهشت، ۱۳۹۹
سازنده:

قيمت: 4,450,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش افشان رویا 1000 شانه برجسته فرش افشان رویا 1000 شانه برجسته
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۱۴ اردیبهشت، ۱۳۹۹
سازنده:

قيمت: 4,450,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش افشان گلستان 1000 شانه برجسته فرش افشان گلستان 1000 شانه برجسته
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۱۴ اردیبهشت، ۱۳۹۹
سازنده:

قيمت: 4,450,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی پگاه 1200 شانه فرش ماشینی پگاه 1200 شانه
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۱۴ اردیبهشت، ۱۳۹۹
سازنده:

قيمت: 5,150,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی سودا 700 شانه فرش ماشینی سودا 700 شانه
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۱۴ اردیبهشت، ۱۳۹۹
سازنده:

قيمت: 4,500,000 تومان
افزودن به سبد خريد

راههای ارتباطی ما

دفتر مرکزی و کارخانه : کاشان ، شهرک صنعتی راوند ، خیابان دهم شرقی
تلفن تماس : 03155452866-09139228521
دفتر فروش : تهران ، نارمک ، خیابان مدائن
تلفن تماس : 02177738447 - 09106413438
مشاوره و سفارش : 09137875383 - 09139228521
پست الکترونیک : info@kashanfarsh.com

ارتباط با کارشناسان ما